Den enskilda idrottsföreningen

Idrotten är multidimensionell, d.v.s. den når över många av de gränser som annars existerar mellan människor. Topplagen inom stora lagsporter, som Los Angeles Lakers eller Manchester United, har fans över hela världen. Dessa fans har olika socioekonomisk bakgrund, talar olika språk, och deras ålder varierar från små knattar till grå eminenser. Men detsamma gäller också inom en klubb, när man tittar på vilka som är medlemmar. När skolorna blir allt mer segregerade, delvis till följd av att det finns allt större möjligheter att välja mellan skolor med olika inriktningar, kan en idrottsförening istället fungera som en sammanhållande kraft i ett samhälle. Detta samhälle kan vara en stad, en by eller ett bostadsområde. Det behöver inte innebära att alla i föreningen sysslar med samma sport. En förening kan rymma utövare av många olika idrotter, och gör det ofta också.

En annan fördel med att samla flera idrotter inom en förening är att man då undviker att det bildas många olika föreningar, som konkurrerar med varandra om kommunala medel. Förvisso kan en konkurrenssituation uppstå inom föreningen istället, rörande hur de kommunala medlen ska fördelas mellan olika idrottare, men risken är åtminstone mindre, och sannolikheten att alla i en förening ska förenas i sitt arbete mot ett gemensamt mål är större. Tillsammans är vi starka, brukar det ju heta.

Föreningarnas ekonomi

Ett annat skäl till varför det ofta är bättre med en stor idrottsförening än med flera små är ekonomin. 2003 genomförde Riksidrottsförbundet en enkätundersökning bland sina medlemsföreningar. 521 föreningar deltog i studien. Resultatet visade att det var svårt för små och unga idrottsföreningar att klara ekonomin. Detsamma gällde renodlade bredd- och tävlingsföreningar, samt föreningar där de kvinnliga idrottsutövarna var i majoritet. Ju större förening, desto bättre resultat, inte minst över tid. Även om det svider lite kan det alltså löna sig för en renodlad kvinnoförening att slå sig ihop med en stor, manligt dominerad förening.